Damwain angheuol: Arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr fan 41 oed o Sir Fynwy wedi cael ei aretsio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal ar ôl damwain angheuol.

Dywed yr heddlu fod y dyn yn y ddalfa.

Cafodd dyn 44 oed o Dredegar ei ladd mewn gwrthdrawiad gyda fan wen, Mercedes Sprinter. ar yr A449 yn ardal Brynbuga, Sir Fynwy tua 05:40 ddydd Sul.

Dywed yr heddlu fod y gwrthdrawiad wedi digwydd ar y lon ddeheuol.

Cafodd yr A449 wedi ei chau yr holl fordd rhwng yr A40 (Rhaglan) a chyffordd 24 o'r M4.

Dywed Traffig Cymru y gallai'r ddamwain effeithio ar draffig sy'n teithio rhwng yr M4 a'r M50 yn Rhosan ar Wy.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth.

Arwel Evans/Cymrufyw Apêl i achub capel hanesyddol