Cyngor i drafod cais i agor clwb nos ym Mhwllheli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adeilad sy'n agos i ganol Pwllehli yn wag ar hyn o bryd

Mae disgwyl i aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd roi sêl bendith ddydd Llun ar gynllun i droi adeilad gwag ger canol tref Pwllheli yn fwyty a chlwb nos.

Eisoes mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cefnogi'r fenter ac mae'r cyngor sir wedi derbyn dros 60 o lythyrau yn cefnogi'r cynllun.

Y bwriad ydi creu atyniad fydd yn rhoi cyfle i fandiau lleol berfformio, yn ogystal â chynnig adloniant i bobl leol ac ymwelwyr.

Tri o bobl leol sydd tu cefn i'r fenter, Victoria Morris a dau frawd, Richard a David Jones.

"Y bwriad ydi cael lle i bobl yr ardal ddod at ei gilydd, pobl ifanc yn cael cyfle i ymlacio a chael amser da, " meddai David Jones.

'Safonol'

"Da ni'n gobeithio y bydd digon o bobl leol yn cefnogi, a da ni'n gobeithio tynnu pobl o ardaloedd eraill.

"Bydd o hefyd yn rhoi llwyfan i fandiau ifanc."

Mae'r cyngor wedi derbyn 10 llythyr yn gwrthwynebu'r cais.

Mae rhai yn poeni am sŵn, eraill yn poeni am ymddygiad gwrth-gymdeithasol, ac eraill yn dweud nad ydi'r adeilad yn addas.

Yn ôl y cynghorydd Alan Williams o Gyngor Tref Pwllheli mae o'n gobeithio y bydd y fenter yn un safonol, yn lle i gymdeithasu, gydag ystafelloedd cymunedol.

"Rwy'n gobeithio y bydd o'n le lle bydd talent leol yn cael cyfle i ddatblygu.

"Dwi'n credu bod yna wir le i glwb dawnsio safonol, dwi'n ymwybodol yr oedd pobl oedd yn mynd i Gaernarfon i Cofi Roc, ac mae Cofi Roc yn cau, ac mae yna rhai pobl ifanc yn mynd i Fanceinion ac i Lerpwl. "

"A dwi'n meddwl bydd o fudd i bobl fydd yn dod yma ar eu gwyliau."