Dur: Cynhyrchwyr yn galw am gymorth

  • Cyhoeddwyd
Steel plant, Port Talbot
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tata a Clesa yn cyflogi dros 7,500 o weithwyr yng Nghymru

Mae cynhyrchwyr dur yn gofyn am gymorth er mwyn rhwystro gormod o ddur rhad rhag cael ei fewnforio i'r Deyrnas Unedig. Dywed cynhyrchwyr fod hyn yn creu dirwasgiad yn y diwydiant.

Mae cwmnïau Tata a Clesa yn cyflogi dros 7,500 o bobl ar eu safleoedd yng Nghymru.

Fe wnaeth y diwydiant adeiladu grebachu yn sgil y dirwasgiad. Yn ei dro, gan fod dur yn rhan allweddol o'r diwydiant adeiladau, fe ddioddefodd y diwydiant hwnnw hefyd.

Fe wnaeth 400 o weithwyr Tata golli eu swyddi'r llynedd, ond er hyn, mae Celsa a Tata wedi parhau i fuddsoddi yn eu gwahanol safleoedd yng Nghymru.

Fe wnaeth y diwydiant fwynhau peth ffyniant yn 2013, ond nid felly'r llynedd. Dywed cynhyrchwyr fod dur rhad o China yn tanseilio'r diwydiant.

Dywed cynhyrchwyr yn y DU nad yw'r gystadleuaeth yn un deg, gan fod Llywodraeth China yn cefnogi'r diwydiant yno.

Dywed y cwmnïau fod cost uchel ynni a threthi busnes hefyd yn broblem ac yn ychwanegu at y gost o gynhyrchu dur. Maen nhw'n galw ar Lywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i ymyrryd.