Addysg: Llafur yn amddiffyn record

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffrae am addysg yn dilyn ffrae rhwng y pleidiau am berfformiad y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi ymateb yn chwyrn i feirniadaeth gan Ysgrifennydd Cymru o safonau addysg Cymru

Fe ddywedodd Stephen Crabb y byddai gan rieni yn Lloegr le i bryderu petai arweinydd Lafur, Ed Miliband yn mabwysiadu dulliau Llywodraeth Cymru o ymdrin ag addysg.

Ond yn ôl Mr Lewis mae hon yn ymgais arall i ymosod ar Gymru yn dilyn y ffrae ynglŷn ag iechyd, ac mae wedi disgrifio cynlluniau diweddara'r Ysgrifennydd Addysg yn Lloegr fel rhai tila.

Fe wnaeth Mr Crabb ei sylwadau ym mhapur newydd y Sunday Times.

Ond dywedodd Mr Lewis fod hwn yn ymosodiad arall ar Gymru fel rhan o ymgyrch etholiadol y Ceidwadwyr.

Lluosogi

"Mae Ysgrifennydd Cymru wedi derbyn gorchymyn i chwarae ei ran o," meddai Mr Lewis.

Ddydd Sul dywedodd Nicky Morgan, Ysgrifennydd Addysg y Ceidwadwyr, y byddai hi yn disgwyl i bob plentyn 11 oed wybod ei dablau lluosogi o gof, ac i allu cwblhau symiau lluosogi cymhleth a bod â'r gallu i ddarllen nofel.

Mewn ymateb dywedodd Mr Lewis: "Rwy'n hynod o uchelgeisiol dros y system addysg yng Nghymru, dyna pam rwyf am ddysgu o'r goreuon.

"Mae rhaglen Nicky Morgan ar gyfer diwygio'r drefn - mwy o dablau lluosogi yn ymateb tila i'r her sy'n wynebu ein heconomi.

"Mae hi rŵan yn 2015 nid 1815."

Mae disgwyl i'r prif weinidog David Cameron amlinellu mwy o bolisïau y Ceidwadwyr ar addysg ddydd Llun.