Oedi ambiwlans: AS o Leogr yn galw am ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd
Ambulances at Wrexham Maelor Hospital
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiadau o gleifion yn cael eu hanfon i Amwythig o Gymru er mwyn osgoi ciwiau ambiwlans

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol yn Sir Amwythig wedi galw ar i adrannau iechyd ymchwilio i effaith oedi mewn ysbytai yng Nghymru ar y gwasanaeth iechyd yn Lloegr.

Dywed Daniel Kawczynsk AS fod ciwiau ambiwlans y tu allan i Ysbyty Maelor, Wrecsam wedi gorfodi parafeddygon i fynd a chleifion i Ysbyty Brenhinol Amwythig, gan roi pwysau ar adnoddau yno.

Mae Ysbyty Maelor yn gwasanaethu rhan o boblogaeth gogledd Sir Amwythig.

Yn ôl ffigyrau gafodd eu cyhoeddi yn yr hydref roedd 15% o ambiwlansys o sir Amwythig yn wynebu oedi o awr neu fwy yn Ysbyty Maelor.

Yn ôl Caron Morton swyddog gyda grŵp Comisiynu Clinigol sir Amwythig: "Roedd dau o gleifion o sir Amwythig oedd wedi dewis mynd i Wrecsam, wedi gorfod aros dros bedair awr mewn ambiwlans.

"Mae hynny'n golygu rhwng pedair a phum awr o wasanaeth ambiwlans yn cael ei golli, ac nid yw o chwaith y math o brofiad y byddwn ni yn ei ddymuno o ran cleifion o Sir Amwythig. "

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod yn fater i'r Bwrdd Iechyd Lleol a'r gwasanaeth Ambiwlans.