BBC Cymru Fyw

Marwolaeth dyn yn y ddalfa yn Hwlffordd

Published
Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ol i ddyn farw yn y ddalfa yn Hwlffordd yn ystod y penwythnos.
Yn ôl Heddlu Dyfed Powys bu farw'r dyn 53 oed fore Sadwrn.
Yn unol â pholisi'r heddlu, mae'r farwolaeth wedi cael ei chyfeirio at Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.
Dywedodd llefarydd ar ran Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu: ''Mae'r Comisiwn wedi dechrau ymchwiliad annibynnol yn dilyn marwolaeth dyn 53 oed yn y ddalfa yn Hwlffordd. Cafodd ymchwilwyr y Comisiwn eu galw'r lleoliad ac i'r drefn ôl-ddigwyddiad.
''Mae'r ymchwiliad wedi cychwyn ac fe fyddwn yn cyflwyno diweddariad yn y man.''