Eira: Ysgolion ar gau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jenny Gorton
Disgrifiad o’r llun,
Eira ym Mlaenau Ffestiniog

Mae rhybudd o rew nos Lun a nifer o ysgolion ar gau ddydd Llun oherwydd eira trwm.

"Gallai mwy o eira ddod," meddai'r cyflwynydd tywydd Rhian Haf amser cinio.

"Ar ôl y tair modfedd o eira sy' wedi disgyn mewn mannau, mi fydd 'na fwy o gawodydd eira yn y gorllewin y p'nawn 'ma, yn enwedig ar dir uchel.

"Bydd hi'n dal yn oer iawn ond mi fydd 'na rywfaint o heulwen, yn enwedig yn nwyrain y wlad lle bydd hi'n dal yn sych ar y cyfan cyn cymylu."

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn.

"Wrth i gawodydd gilio heno, mae perygl o rew," meddai llefarydd. "Dylai'r cyhoedd fod yn ymwybodol fod amodau gyrru anodd yn bosib."

Roedd bron i 30 ysgol wedi cau yng Ngwynedd ac roedd nifer o ysgolion ar gau yng Ngheredigion.

Yn Sir Benfro caeodd Ysgol y Preseli'n gynnar.

Hefyd caeodd ysgolion Kingsland a Morswyn ar Ynys Môn "am resymau'n ymwneud â'r tywydd".

Mynd yn sownd

Am gyfnod roedd rhan o'r A5 ger Capel Curig ar gau oherwydd yr eira.

Roedd rhan o'r A485 yn Sir Gaerfyrddin ar gau a sawl cerbyd wedi mynd yn sownd rhwng Llanybydder a Chwm-ann.

Ar un adeg roedd hi'n llithrig ar yr A487 rhwng Synod Inn a Llanarth yng Ngheredigion ac yn beryglus ar y B4338 rhwng Talgarreg a Gorsgoch.

Aeth lori'n sownd ar droad cas rhwng Waunfawr ger Aberystwyth a Chlarach, gan gau'r B4572.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Llanllwni ger Llambed y bore 'ma
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Yr A5 ger Llyn Ogwen
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Lôn Feics Bethesda