Cofio Tryweryn - gydag adnodd digidol

Cyhoeddwyd

Mae pecyn adnoddau newydd wedi ei gyhoeddi ar y we i blant gan Gyd-bwyllgor Addysg Cymru sydd yn adrodd hanes boddi Tryweryn.

Cafodd yr adnodd o'r enw Cofio Capel Celyn ei lansio bron i 50 mlynedd ers y digwyddiad - ac mae'n ffrwyth llafur Tîm Cefnogi'r Gymraeg mewn Addysg.

Mae'r wefan wedi'i anelu'n bennaf at ddysgwyr Blwyddyn 5 a 6 ond bydd nifer o weithgareddau'r pecyn yn apelio at ddysgwyr ym mlynyddoedd cynnar Cyfnod Allweddol 3 hefyd, yn ôl CBAC.

Bu Eurgain Prysor Jones, un o ddisgyblion olaf Ysgol Capel Celyn, a Gwyn Roberts, mab Mrs Martha Roberts, prifathrawes olaf yr ysgol, yn rhannu eu profiadau wrth ddatblygu'r adnodd.

Dywedodd Gwyn Roberts:

"Llongyfarchiadau i'r tîm i gyd am ansawdd rhagorol y cyflwyno a'r cynnwys. Mae'n lanwaith a deniadol i dynnu sylw defnyddiwr, ac mae'r cynnwys yn ysgogol a heriol.

"Fedra i ddim meddwl am ffordd well o goffáu'r trysor a gollwyd yng Nghapel Celyn na'i gyflwyno yn y modd hwn i genedlaethau'r dyfodol."

Mae'r adnodd yn cynnwys oriel o luniau a chlipiau sain gwreiddiol sy'n dangos bywyd y 60au mewn cymuned wledig yng Nghymru, er mwyn cyfoethogi profiadau dysgwyr yn y dosbarth, yn ôl CBAC.

Mae'r adnodd i'w gweld ar wefan Adnoddau Addysgol Digidol CBAC