Diogelu dyfodol gwesty i'r deillion yn Llandudno

  • Cyhoeddwyd
Gwesty'r BelmontFfynhonnell y llun, Royal Blind Society
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd gwesty'r Belmont yn Llandudno yn ailagor gyda chwe ystafell wely bwrpasol ar gyfer pobl sydd yn ddall neu â nam ar eu golwg

Bydd ystafelloedd pwrpasol ar gyfer pobl sydd â nam ar eu golwg yn cael eu hachub pan fydd gwesty oedd yn darparu gwasanaethau arbennig yn ailagor fel gwesty arferol.

Gwesty'r Belmont yn Llandudno oedd un o'r ychydig westai yn y DU oedd yn cynnig arlwy yn gyfan gwbl ar gyfer gwesteion dall.

Fe'i caewyd ym mis Ionawr am resymau ariannol gan fod nifer yr ymwelwyr yn gostwng.

Mae'r gwesty 27 ystafell yn cael ei werthu gan Gymdeithas Frenhinol y Deillion (RBS) i'r datblygwr MBI, ac mae'r ddau fudiad bellach yn gweithio i ailosod chwe ystafell ar gyfer pobl sydd â nam ar eu golwg.

Mae'r gwesty i fod i ailagor o dan enw newydd, Gwesty'r Treftadaeth, ym mis Ebrill neu fis Mai.

Mae'r cwmni yn dweud bydd yr ystafelloedd yn cynnwys "arwyddion cyffyrddol, cyferbyniadau lliw, clociau larwm, lifftiau a bwydlenni print bras".

Meddai Eileen Harding, prif weithredwr RBS: "Rydym yn falch i weithio gyda MBI, sydd yn ein barn ni yn rhoi budd ein helusen wrth wraidd y prosiect hwn."