Digwyddiad Sblot: Dau ddyn wedi'u cyhuddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cynyddodd yr heddlu eu presenoldeb yn ardal Sblot o Gaerdydd yn dilyn yr ymosodiad

Mae heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad yn ardal Sblot o Gaerdydd ar 26 Ionawr wedi cyhuddo dau ddyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae dyn 24 oed o ardal Gabalfa'r brifddinas wedi ei gyhuddo o ymosodiad, tra bod dyn 27 oed o Lanisien wedi ei gyhuddo o affräe a bod ag arf bygythiol yn ei feddiant.

Mae'r ddau ddyn wedi eu cadw yn y ddalfa.

Mae cwnstabliaid yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau'r ymosodiad, ble cafodd y dyn 33 oed ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru mewn ambiwlans awyr, ble mae'n parhau i fod mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Mae dau ddyn arall, sy'n 31 a 42 oed o ardal Sblot, a gafodd eu harestio ynghynt, yn parhau ar fechnïaeth.

Mae swyddogion yn apelio am dystion i ddigwyddiadau ar Heol Mercia, Ffordd Sblot, Stryd Habershon a Wilkinson Close.

Dywedodd yr heddlu bod y digwyddiadau ar Ffordd Mercia wedi digwydd rhwng 11:00-14:00 ar 26 Ionawr.

Straeon perthnasol