Dirwy i gwmni o Ben-y-bont am fethu ei ofynion diogelwch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, HSE
Disgrifiad o’r llun,
Doedd y cwmni ddim wedi gwneud digon i amddiffyn gweithwyr yn ôl y Gweithgor Iechyd a Diogelwch

Bydd cwmni peirianyddol o Ben-y-bont yn gorfod talu dirwy o £4,000, a £1,200 mewn costau, ar ôl i law gweithiwr gael ei wasgu mewn offer hydrolig.

Clywodd Llys Ynadon Pen-y-bont bod Paul Dobbins, 45 oed o Borth, yn gweithio gyda chwmni TB Davies pan ddigwyddodd y ddamwain ym mis Mawrth 2013.

Roedd Mr Dobbins yn gweithio gyda pheiriant gwasgu pan ddisgynnodd y peiriant i lawr ar ei law, yn anafu ei fawd a'i fys.

Roedd rhaid iddo gael impyn croen ar ei fys ac roedd i ffwrdd o'i waith am dros chwe mis. Mae wedi colli'r gallu i symud ei law chwith, sy'n golygu nad yw'n gallu gyrru, ac mae wedi colli ei waith yn ogystal.

Daeth ymchwiliad gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch i'r casgliad nad oedd y cwmni wedi gwneud digon i amddiffyn gweithwyr rhag anafiadau wrth ddefnyddio'r peiriant gwasgu.

Yn siarad wedi'r achos, dywedodd ymchwilydd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch, Simon Breen: "Gallai'r digwyddiad yma fod wedi cael ei osgoi pe bai TB Davies wedi gwarchod y peiriannau. O ganlyniad, mae Mr Dobbins wedi dioddef o anaf poenus, ond un a allai fod wedi'i osgoi."