Bydd prif weithredwr Penfro yn cael cynnig £130,000

Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr yn Sir Benfro wedi derbyn argymhelliad panel annibynnol ar gyflog prif weithredwr newydd yr awdurdod.

Roedd y prif weithredwr diwethaf, Bryn Parry Jones, yn derbyn y cyflog uchaf o holl brif weithredwyr Cymru - £195,000 y flwyddyn - cyn iddo adael y swydd ddiwedd mis Hydref.

Yn ogystal, fe gafodd becyn diswyddo gwerth £277,000 wrth adael.

Roedd panel annibynnol wedi awgrymu y dylai'r prif weithredwr newydd gael cyflog o £130,000, er bod Cyngor Sir Penfro wedi awgrymu cyflog o £145,000.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth, mae cynghorwyr ar un o bwyllgorau'r cyngor wedi derbyn argymhelliad y panel i osod y cyflog ar £130,000.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Bryn Parry Jones becyn diswyddo gwerth £277,000 wrth adael ei swydd y llynedd

Bydd rhaid i'r cyngor llawn gymeradwyo penderfyniad y pwyllgor, ac mae'n debyg y bydd hynny'n digwydd ym mis Mawrth.

Fe fydd y broses o recriwtio prif weithredwr newydd yn dechrau ym mis Ebrill, ac mae'n debyg y bydd penodiad yn cael ei wneud ym mis Mehefin.

Straeon perthnasol