Toriadau i wasanaethau yn 'difetha'r byd celfyddydol'

  • Cyhoeddwyd
Opera Genedlaethol Cymru

Mae'n bosib na fydd effaith toriadau i wasanaethau addysg cerddoriaeth yn cael eu gweld am 15 mlynedd, yn ôl prif weithredwr Opera Cenedlaethol Cymru.

Dywedodd David Pountney wrth BBC Cymru bod y sefyllfa yn "difetha bywyd cerddorol" ar y lefel isaf.

Mae rhai awdurdodau lleol wedi torri cyllidebau am gymhorthdal i wersi cerddoriaeth, ac mae cerddorfeydd a chorau ieuenctid wedi derbyn llai o arian cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn dweud bod pwysau ariannol yn golygu bod angen ail-ystyried pa wasanaethau all gael eu cynnig gan gynghorau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Pountney bod rhaid bod "yn ofalus iawn am dynnu ein bywydau celfyddydol yn ddarnau."

Dywedodd Mr Pountney bod y toriadau yn "bryderus iawn".

"Dwi'n deall yn iawn fod cynghorau mewn sefyllfa ariannol anodd iawn," meddai.

"Ond mae angen i ni fod yn ofalus iawn am dynnu ein bywydau celfyddydol yn ddarnau.

"Os ydych chi'n dechrau gwneud hynny mewn addysg a gwasanaethau cerddorol ar y lefel isaf, yna mae'n sicr o gael effaith yn hwyrach ymlaen."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn dweud eu bod yn derbyn pwysigrwydd gwasanaethau cerddorol

Cafodd cyllidebau celfyddydol awdurdodau Cymru eu torri o 14% yn 2014/15 o'i gymharu â 2013/14.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru eu bod yn derbyn pwysigrwydd gwasanaethau cerddorol, ond bod angen "gwerthuso" pa wasanaethau mae disgwyl i awdurdodau eu cynnig yn sgil toriadau mawr.

Ychwanegodd: "Mae awdurdodau lleol yn parhau i wneud pob dim y gallan nhw i leihau toriadau i wasanaethau, ond y gwir yw bod ystod eang o wasanaethau nad ydyn nhw'n statudol wedi eu rhoi dan bwysau wrth i gynghorau geisio amddiffyn gwasanaethau statudol fel addysg a gofal cymdeithasol."