BBC Cymru Fyw

Gwrthwynebu cais drilio nwy Pontrhydyfen

Published
image copyrightJaggery/Geograph
Mae rhwng 80 a 100 o bobl wedi cyfarfod ym Mhontrhydyfen nos Lun i wrthwynebu cais i chwilio am nwy siâl ger y pentref.
Dyma'r ail waith i gwmni UK Methane Ltd wneud cais i ddrilio ar dir coedwigaeth, tua 300 metr uwchben y pentref.
Cafodd y cais blaenorol ei wrthod gan gyngor Castell Nedd Port Talbot oherwydd pryder am sŵn y gwaith drilio.
image captionRoedd Bethan Jenkins AC yn un o'n rhai fuodd yn siarad yn y cyfarfod
Mae'r cwmni eisiau caniatâd i ddrilio er mwyn chwilio am nwy methan a siâl o dan y ddaear.
Mae trefnwyr y cynllun, Afan-Nedd Against Fracking yn poeni y gall y drilio arwain at ffracio yn y dyfodol.
Mae'r UK Methane yn dadlau eu bod nhw wedi drilio mewn sawl safle yn ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf heb unrhyw broblemau.
Mae'r ymgynghoriad yn parhau tan Chwefror 19.