Rhybudd am rew yng ngorllewin Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Eira ar fryniau Rhosfach, Sir Benfro, fore Mawrth

Mae rhybudd melyn, 'bod yn barod' am rew, wedi'i gyhoeddi ar gyfer rhannau gorllewinol o Gymru wrth i'r tywydd gaeafol barhau.

Mae perygl o rew ar ffyrdd sydd heb eu graeanu fore Mawrth, a hynny wedi i gawodydd gaeafol adael Cymru dros nos.

Mae gyrwyr yn cael eu rhybuddio i gymryd gofal, gan fod yn ymwybodol o amodau teithio anodd neu beryglus posib.

Daw rhybudd y Swyddfa Dywydd wedi i eira gau nifer o ysgolion yng Ngwynedd a Cheredigion ddydd Llun.

Mae'r rhybudd mewn grym ar gyfer ardaloedd yn y gogledd orllewin, de orllewin a chanolbarth Cymru, tan 10:00 ddydd Mawrth.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf i'w weld ar wefan y Swyddfa Dywydd.