Pont yn Aberdaron ar gau ar ôl ei difrodi gan lori

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont bod wedi bod yn rhan o'r pentref am dros 200 mlynedd, yn ôl cynghorydd lleol

Mae pont dros Afon Daron yn Aberdaron ar gau ar ôl iddi gael ei difrodi gan lori artig nos Lun.

Roedd gyrrwr y lori o Grimsby wedi mynd ar goll yn teithio o Abersoch i Bwllheli, a cheisiodd groesi'r bont yn Aberdaron.

Aeth y cerbyd yn sownd ac mae darn tua 20 metr o wal y bont wedi ei ddymchwel.

Cafodd yr heddlu a'r cyngor eu galw nos Lun ac roedd rhaid defnyddio offer mecanyddol arbenigol i ryddhau'r lori o'r bont.

Dywedodd Gohebydd BBC Cymru, Alun Rhys, fod yr olygfa fore Mawrth yn "llanast".

Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw y bydd rhaid archebu deunydd arbenigol i drwsio'r bont

Dywedodd y cynghorydd lleol, Gareth Roberts, y byddai adfer y bont yn cymryd amser am ei bod wedi bod yn rhan o'r pentref am dros 200 mlynedd.

Mae'r bont yn strwythur rhestredig a'r gred yw y bydd rhaid archebu deunydd arbenigol i'w thrwsio.

Gallai hyn fod yn newyddion drwg i drigolion y pentref sy'n dibynnu ar dwristiaeth, gyda thymor gwyliau'r ardal yn dechrau dros Ŵyl y Pasg.

Yn y cyfamser, fe fydd rhaid i drigolion y pentref deithio trwy bentref Y Rhiw fydd yn ychwanegu hyd at bum milltir at y daith.