BBC Cymru Fyw

GIG: Gwario mwy ar nyrsys asiantaeth

Published
image copyrightGetty Images

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru wedi gweld cynnydd aruthrol yn yr arian sy'n cael ei dalu am nyrsys asiantaeth, yn ôl ffigyrau newydd.

Fe ddywed ystadegau ddaeth i law'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig bod gwario ar nyrsys o'r fath wedi cynyddu o £12.8m yn 2013 i £23m yn 2014 - cynnydd o 80%.

Fe gafodd cyfanswm o £60 miliwn ei wario ar staff nyrsio o asiantaethau dros gyfnod o bedair blynedd.

Dywedodd arweinydd Dem. Rhydd. Cymru, Kirsty Williams, y gallai cwtogi nifer y nyrsys gael ei weld fel "targed hawdd" wrth chwilio am doriadau yn y GIG, ond y byddai hynny'n gorfodi'r gwasanaeth i "lenwi bylchau" yn ddiweddarach gan fod lefelau staffio yn rhy isel.

Mae'r blaid wedi cyflwyno mesur i osod lefelau lleiafswm staffio gorfodol ar wardiau ysbytai.

Fe ddaeth y wybodaeth am staff nyrsio o asiantaethau rhwng 2011 ac 2014 i law'r Dem.Rhydd. yn dilyn cais gan y blaid i'r byrddau iechyd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

  • 2011 - £14,042,670
  • 2012 - £11,285,033
  • 2013 - 12,759,037
  • 2014 - £23,035,785

Mae'r ffigyrau'n cynnwys cynorthwywyr gofal iechyd, cynorthwywyr nyrsio a nyrsys atodol.

'Pwysig cadw golwg'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cystadlu mewn marchnad fyd eang am nyrsys ac mae trafferthion recriwtio ar draws y DU, nid yng Nghymru yn unig.

"Gyda'r cefndir yma rydym yn parhau i weithredu i recriwtio ac ail-hyfforddi nyrsys, gan gynnwys ei gwneud yn haws i'r rhai sydd wedi gadael y proffesiwn i ail-ymuno gyda GIG Cymru.

"Mae'r ffigwr sy'n cael ei wario ar nyrsys asiantaeth yn fach yng nghyd-destun y £6 biliwn yr ydym yn buddsoddi yn GIG Cymru bob blwyddyn, ond mae'n bwysig i fyrddau iechyd gadw golwg ar y gwariant yma a gweithredu i recriwtio."

Straeon perthnasol

  • GIG Cymru: Cynlluniau Llafur a Phlaid Cymru