Twyllwr budd-dal honedig wedi ei ddal ar gwrs golff

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi clywed fod dyn oedd yn honni ei fod yn rhy wael i gerdded, wedi cael ei ddal yn chwarae golff.

Mae Alan Bannister, sydd yn golffiwr profiadol, yn wynebu cyhuddiadau o dwyll budd-daliadau gwerth £26,000.

Roedd wedi honni ei fod mewn gormod o boen i gerdded, ond pan ymchwiliodd yr Adran Waith a Phensiynau i'w achos, fe gafodd Mr Bannister ei weld yn cerdded cwrs golff 5,400 llath mewn pedair awr a hanner.

Dywedodd Stuart McLeese ar ran yr erlyniad: ''Fe wnaeth Bannister geisiadau anonest am ei anabledd a'i anghenion, a methodd â gadael i'r Adran Waith a Phensiynau wybod am ei wir anghenion.

''Ni wnaeth gofnodi'n gywir effaith y cyflwr oedd arno ac ni adawodd i'r Adran Waith a Phensiynau wybod ar unrhyw adeg fod ei alluoedd yn fwy na'r hyn yr oedd wedi ei gofnodi ar y ffurflenni hawlio arian.''

'Angen cymorth'

Dechreuodd Mr Bannister hawlio Lwfans Anabledd yn 2007 gan ddweud ei fod yn dioddef o gryd y cymalau o'r enw Ankylosing Spondylitis.

Roedd wedi cwblhau ffurflenni yn dweud ei fod angen cymorth i godi ei freichiau, gwisgo ei grys a'i esgidiau, a chario offer cegin.

Dywedodd mai dim ond 50 llath yr oedd yn gallu ei gerdded cyn dioddef ''poen difrifol'', ac fe fyddai'n cymryd 10 i 15 munud iddo gerdded y pellter yma.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod yn honni fod angen cymorth arno i wneud pryd o fwyd a newid ei ddillad hefyd.

Fe dderbyniodd yr Adran Waith a Phensiynau wybodaeth gan ffynhonnell ddienw yn dweud fod Mr Bannister yn golffiwr brwdfrydig - oedd wedi chwarae mewn cystadlaethau oedd yn para am bum niwrnod.

Cafodd ei ffilmio gan swyddogion yn 2012 yn chwarae golff gyda thri ffrind ar gwrs golff ger ei gartref.

Mewn cyfweliad gyda'r heddlu, fe gyfaddefodd y dylai fod wedi cofnodi unrhyw newid yn ei amgylchiadau i'r awdurdodau gan ddweud fod ei gyflwr wedi gwella.

Clywodd y llys ei fod wedi hawlio £26,090.55 yn anonest rhwng 2007 a 2012.

Mae Mr Bannister yn gwadu'r honiadau ac mae'r achos yn parhau.