Dirwy i yrrwr o Ffairfach am yrru ar y cledrau

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Dywedodd yr Heddlu Trafnidiaeth fod y trên wedi taro'r cerbyd

Mae gyrrwr "diofal a pheryglus" wedi cael dirwy am yrru ar groesfan wrth i drên agosáu.

Cafodd Peter Burns, 56 oed o Ffairfach ger Llandeilo, ddirwy o £500 a chostau o £85 am geisio croesi'r cledrau heb ganiatâd.

Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o rwystro injan ar y cledrau oherwydd esgeulustod.

Yn Llys Ynadon Llanelli roedd ffilm yn dangos y diffynnydd yn gyrru o flaen trên Arriva Cymru o Abertawe i Amwythig ar Awst 1.

Dywedodd y Cwnstabl Phil James o'r Heddlu Trafnidiaeth fod yr hyn wnaeth Burns yn "ddiofal a pheryglus".

"Yn ffodus, pan darodd y trên y cerbyd roedd yr effaith yn fach," meddai, "ond 'se'r trên wedi cyrraedd eiliad ynghynt, fe fydde'r stori wedi bod yn wahanol."

"Mae'r digwyddiad yn dangos y gallai pwl o ychydig o eiliadau arwain at drychineb."