Diwedd gwasanaeth fferi i Iwerddon

Cyhoeddwyd

Mae Stena Line wedi cyhoeddi na fydd y gwasanaeth fferi o Gaergybi i Dun Laoghaire yn parhau.

Mae dyfalu wedi bod am ddyfodol y gwasanaeth oherwydd bod Stena eisoes wedi canslo eu gwasanaethau rhwng Caergybi a Dun Laoghaire ar long yr HSS dros y Nadolig.

Nid yw'r HSS fel arfer yn gweithredu yn ystod misoedd y gaeaf.

Dywedodd Ian Davies o'r cwmni mai'r ffaith bod Dun Laoghaire mor agos i Ddulyn wnaeth arwain at y penderfyniad i gyfuno'r gwasanaethau.

Mae Stena Line wedi bod yn gweithredu gwasanaeth yr HSS Stena Explorer i Dun Laoghaire ers 1995, ac yn ystod yr amser yma, mae'r fferi wedi cludo cyfuniad o deithwyr, ceir a bysiau.

Bu'r gwasanaeth i Dun Laoghaire yn llwyddiannus am nifer o flynyddoedd ar ôl i'r cwmni ei gyflwyno, gan gludo mwy na 1.7 miliwn o deithwyr y flwyddyn, pan oedd ar ei anterth yn 1998.

Fodd bynnag, ar ôl i "siopa di-dreth" ddod i ben ar y llong, fe welwyd gostyngiad dramatig yn nifer y teithwyr erbyn 2014, gyda llai na 200,000 o deithwyr yn teithio drwy borthladd Dun Laoghaire. Mae hyn yn ostyngiad o dros 90%.

Yn ôl Ian Davies o Stena Line: "Er ein bod ni wedi mwynhau perthynas broffesiynol gyda Harbwr Dun Laoghaire ers sawl blwyddyn, mae'r sefyllfa economaidd a'n lefelau busnes ni yn golygu nad oes dewis ond i ddod â'r gwasanaeth i ben," meddai.