'BBC angen cynnig uwch i ddarlledu'r Chwe Gwlad'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Davies yn cael ei holi gan Dylan Jones ar Radio Cymru fore Gwener

Mae Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru wedi dweud bod angen i'r BBC gynnig mwy o arian er mwyn sicrhau hawliau i ddarlledu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad tu hwnt i 2016.

Mae gan y BBC yr hawl i ddarlledu holl gemau'r bencampwriaeth, ond mi fydd yr hawliau hynny yn dod i ben ddiwedd 2016.

Mae disgwyl i nifer o ddarlledwyr ymgeisio am yr hawliau, all olygu bod y bencampwriaeth ond ar gael ar sianeli sydd yn rhaid talu i'w gwylio.

Nid yw'r BBC am ymateb i sylwadau Gareth Davies.

'Cynnydd sylweddol'

Dywedodd Gareth Davies ar Raglen Dylan Jones bod y trafodaethau ynglyn a darlledu rygbi wedi dechrau.

"Mae'n ddyddiau cynnar ar hyn o bryd o ran y trafodaethau... Roeddwn mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf lle oedd pob gwlad o amgylch y bwrdd, yn teimlo'n unfrydol y dylai'r bencampwriaeth barhau i fod ar gael i wylwyr am ddim."

Yn gynharach yr wythnos hon, daeth i'r amlwg bod y BBC wedi colli'r hawliau i ddarlledu pencampwriaeth golff agored y byd i gwmni Sky.

"Rydym wedi gweld yr wythnos hon fod y BBC wedi colli'r golff... Ac os edrychwch ar incwm y BBC, sydd yn £3 biliwn, beth ydi £5 miliwn i gadw'r gystadleuaeth?

"...Nid yw hynny'n gynnydd enfawr. Byddwn yn disgwyl cynnydd, a byddai'n rhaid iddo fod yn gynnydd sylweddol.

"...Rwy'n gobeithio eu bod yn ystyried parhau gyda'r Chwe Gwlad oherwydd fy mod yn credu ei fod yn bwysig."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Er hynny, nid oedd Mr Davies, wnaeth ddechrau'r swydd ym mis Hedref 2014, am ddatgelu mwy o fanylion ariannol am y trafodaethau.

Dywedodd: "Mae hyn yn rhywbeth sensitif, byddai'n annheg i mi ddweud dim. Dwi'n credu fod y BBC yn gyrru'r bws ar hyn o bryd, ac rwyf yn meddwl y byddai'r Chwe Gwlad am aros gyda'r BBC."

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC nad ydynt yn fodlon gwneud unrhyw sylw ar y mater gan nad oes unrhyw drafodaethau wedi cychwyn.

Fodd bynnag, nid yw'n bolisi gan y BBC i wneud sylw na sylwebaeth pan maent yn trafod mater o hawliau darlledu.