Glyn Davies: 'National Grid yn bwlio pobl'

Cyhoeddwyd

Mae AS Ceidwadol Sir Drefaldwyn, Glyn Davies, wedi dweud bod pobl yng nghanolbarth Cymru wedi dioddef bwlio wrth i National Grid "boeri yng ngwyneb y farn leol."

Galwodd Mr Davies am atal y Prosiect Cysylltiad Canolbarth Cymru, gan ddweud ei fod wedi'i synnu gan dactegau'r "lefiathan anferth" a'i hasiantiaid yng nghanolbarth Cymru a Swydd Amwythig.

Mi wnaeth Mr Davies sôn am achos ble y dywedodd bod beiliaid wedi mynd fewn i gartref etholwr, gan ddefnyddio iaith anweddus a dychryn gwraig a phlant y dyn.

Dywedodd mai ar achlysur arall roedd mab etholwr 83 oed wedi dychwelyd adref i warchod ei dad rhag asiantiaid National Grid - y rhwydwaith dosbarthu trydan.

Mae National Grid yn dweud eu bod wedi gweithio'n galed i gydweithio gyda phobl ynglŷn â'u cynlluniau ac eu bod wedi derbyn llawer o sylwadau gan gymunedau lleol.

Yn ôl Mr Davies mae National Grid wedi dangos diffyg gonestrwydd a didwylledd.

"Mae hyn yn ddim mwy 'na bwlio," meddai.

"Mae'r cwmni wedi bod o'r farn, allwch chi ddim ein stopio ni, felly waeth i chi ein helpu a gwneud y gorau o bethau."

Dywedodd bod yr holl brosiect yn "wallgofrwydd ariannol", gan awgrymu y dylai'r rôl o weithredwr trawsyriant a gweithredoedd ehangu rhwydwaith fod ar wahan.

'Rhan hanfodol o'r broses gynllunio'

Dywedodd y Gweinidog Ynni a Newid Hinsawdd, Amber Rudd, y dylai unrhyw ASau gydag enghreifftiau penodol ysgrifennu ati hi, ac y byddai hi'n ysgrifennu at y rheolydd ynni, Ofgem.

"Mae ymgynghoriad effeithiol gyda chymunedau lleol ac eraill sydd â diddordeb yn rhan hanfodol o'r broses gynllunio a'r broses cymeradwyo rheoleiddio.

"Wrth roi cynigion am isadeiledd newydd mae'n rhaid i National Grid ddangos bod opsiynau amgen wedi cael eu hystyried a pham eu bod nhw'n ffafrio'r dewis hwn."

Dywedodd mai'r ffordd o fynd i'r afael â'r pryderon oedd wedi eu codi gan Mr Davies oedd yr Arolygiaeth Gynllunio, a fydd yn ystyried y broses ymgynghori fel rhan o'r cais cynllunio.

"Os nad ydi o'n ddigon da, mae modd gwrthod y cais cynllunio - felly mae rhan o'r cais cynllunio yn cynnwys ymgynghoriad da. Byddwn i'n annog y gŵr bonheddig anrhydeddus i wneud ei safbwynt - sydd wedi'i ddatgan yn eglur heddiw - yn gwbl eglur i'r arolygiaeth gynllunio, pan ddaw'r amser," meddai.

'Ceisio'n gorau i gydweithio'

Mewn datganiad dywedodd National Grid: "Rydym yn gweithio'n galed i gydweithio gyda phobl ynglŷn â'n cynlluniau ac rydym wedi derbyn llawer o sylwadau gan gymunedau lleol sydd wedi dylanwadu ar ein gwaith.

"Pan mae angen cynnal arolwg ar dir preifat, rydym yn ceisio'n gorau i gydweithio gyda'r perchennog.

"Mae nifer fawr o bobl ar hyd y llwybr wedi cytuno i adael i'n gweithwyr weithio ar eu tir, ac rydym yn cwblhau'r gwaith yn y dull mwyaf sensitif posib."

Ychwanegodd: "Rydym yn gwybod y hoffai pobl i ni ddisgwyl am ganlyniad yr ymchwiliad i'r fferm wynt cyn i ni barhau gyda'n cynlluniau.

"Ond, mae gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu cysylltiad ar gyfer y ffermydd gwynt unwaith y maen nhw'n cychwyn cynhyrchu trydan, os ydyn nhw'n cael eu cymeradwyo.

"Oherwydd yr amser mae hi'n cymryd i greu cysylltiad newydd, mae'n rhaid i ni ddatblygu ein cynlluniau ar yr un pryd.

"Mae ein gwaith yn cael ei adolygu'n barhaus ac os nad oes angen am gysylltiad newydd, ni fyddwn ni'n ei adeiladu."