Golffiwr: 'Hawl i fudd-daliadau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Bannister wedi'i gyhuddo o hawlio £26,090.55 yn anonest rhwng 2007 a 2012

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed bod golffiwr sydd wedi'i gyhuddo o dwyll budd-daliadau gwerth £26,000 wedi dweud bod angen meddyginiaeth gref arno er mwyn gallu chwarae.

Mi wnaeth Alan Bannister, 54 oed o'r Barri, dderbyn cerbyd arbennig ar ôl llenwi ffurflenni yn dweud ei fod yn cael trafferth cerdded 50 llath.

Dywedodd Mr Bannister, sy'n dioddef o gryd y cymalau, wrth ymchwilwyr: "Rydw i'n hawlio am rywbeth rydw i'n gwybod bod gen i hawl iddo."

Mae'n gwadu cyhuddiadau o dwyll a lladrad yn ymwneud â thaliadau budd-dal o £26,000.

Dywedodd Mr Bannister bod ei salwch yn golygu ei fod yn cael trafferth codi ei ddwylo uwch ei ben a nad yw'n gallu chwarae golff heb feddyginiaeth gref.

'Cyfnodau drwg'

Cafodd Mr Bannister ei ffilmio yn 2012 yn gyrru ei gerbyd arbennig i Glwb Golff Saint Andras ym Mro Morgannwg, gan gwblhau'r cwrs golff 5,400 llath mewn pedair awr a hanner.

Mewn cyfweliad gyda swyddogion o'r Adran Waith a Phensiynau, dywedodd ei fod yn gwybod y dylai ddweud wrthyn nhw os oedd unrhyw welliant yn ei gryd y cymalau.

Dywedodd ei fod yn parhau i ddioddef o "gyfnodau drwg" tua chwe gwaith y mis a bod rhaid iddo gymryd meddyginiaeth gref er mwyn gallu chwarae golff.

Mae Mr Bannister wedi'i gyhuddo o hawlio £26,090.55 yn anonest rhwng 2007 a 2012.

Mae'n gwadu'r honiadau ac mae'r achos yn parhau.