Bydd map cynghorau newydd Cymru i'w weld cyn yr haf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cwtogi nifer y cynghorau i 10-12 drwy gyfres o uno gwirfoddol

Bydd map newydd o gynghorau Cymru yn cael ei gyhoeddi cyn mis Gorffennaf, yn ôl y Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus.

Dywedodd Leighton Andrews ei fod yn gobeithio cytuno ar fanylion gyda'r gwrthbleidiau cyn gwyliau haf y Cynulliad.

Mae papur gwyn gafodd ei gyhoeddi ddydd Mawrth yn awgrymu y dylid cwtogi nifer y cynghorau o 22 i 10-12, a chyfyngu cynghorwyr i 25 mlynedd o wasanaeth.

Dywedodd Mr Andrews wrth aelodau'r Cynulliad ei fod wedi siarad gydag arweinyddion y chwe chyngor yr oedd wedi gwrthod derbyn eu hawgrymiadau am uno gwirfoddol.

Roedd yn rhoi tystiolaeth ddydd Iau i bwyllgor o aelodau'r Cynulliad sydd yn edrych ar ei fesur llywodraeth leol.

Wrth wrthod uno gwirfoddol ym mis Ionawr, dywedodd Mr Andrews nad oedd yr awdurdodau lleol wedi cyflwyno ''gweledigaeth rymus'' ar gyfer eu partneriaethau.

Ddydd Mawrth, wrth gyhoeddi'r papur gwyn, dywedodd y gweinidog mai'r bwriad oedd ''diwygio, nid ad-drefnu'' llywodraeth leol.

Dywedodd arweinydd Cyngor Conwy Ronnie Hughes wrth BBC Radio Wales ddydd Iau fod yr ad-drefnu yn dangos ''diffyg gwerthfawrogiad'' o'r hyn yr oedd cynghorwyr yn ei wneud, ac fe ddylai unrhyw gyfyngiadau eu cyfnodau mewn llywodraeth leol fod yn berthnasol i ACau hefyd.