Carchar i ddyn o Benygroes am ddifrodi tŷ gyda thân gwyllt

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn 22 oed o Benygroes ger Caernarfon ei garcharu am 34 mis yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Iau, wedi iddo danio bocs mawr o dân gwyllt yn llofft ei gartref teuluol.

Cafodd y tŷ ei ddifrodi'n sylweddol wedi'r ffrwydrad, ac fe ddisgrifiodd y Barnwr David Hale fod y weithred wedi bod yn un o ''dwpdra meddwol''.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Roedd Daniel Ellis wedi dychwelyd i'w gartref yn Ffordd Carmel, Penygroes gyda thacsi. Taniodd y bocs o dân gwyllt tra roedd chwe aelod o'i deulu yn y tŷ ar y pryd, ond llwyddodd pawb i ddianc yn ddi-anaf yn dilyn y digwyddiad ym mis Tachwedd y llynedd.

Plediodd Ellis yn euog i gyhuddiad o losgi'n fwriadol a bod yn anystyriol i beryglu bywyd.

Roedd y tŷ yn cael ei adnewyddu ar y pryd ac fe glywodd gwrandawiad cynharach fod £60,000 o ddifrod wedi ei wneud, ond nid oedd sicrwydd y byddai'r cwmni yswiriant yn talu i drwsio'r difrod.

Dywedodd Richard Edwards ar ran yr erlyniad fod mam Daniel Ellis wedi dweud wrth yr heddlu: ''Rydw i a'r teulu yn ei garu. Rydym yn gwybod nad oedd yn bwriadu i hyn ddigwydd....fe fydd yn rhan o'r teulu am byth.''

Wrth amddiffyn, dywedodd Gareth Roberts fod Ellis yn dioddef o euogrwydd fel ei fod yn cael trafferth i siarad gyda'i deulu, ond ei fod yn dod o deulu da. Ers pan oedd yn 14 roedd wedi bod yn cymryd canabis ac yfed gormod, ond roedd yn benderfynol o newid hyn, meddai.

Dywedodd y barnwr ei fod yn gobeithio y byddai Ellis yn siarad gyda'i deulu wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar gan ei fod angen eu cefnogaeth.