BBC Cymru Fyw

Saethu dryll nwy mewn cartref gofal

Published
image copyrightThinkstock
image captionDryll nwy fel yr un gafodd ei ddefnyddio (llun llyfrgell)

Mae gweithiwr gofal yn wynebu cael ei atal rhag gweithio yn y maes wedi iddo adael i fachgen oedd gyda hanes o "drais difrifol" i saethu dryll peled 'BB' ger cartref i blant gyda phroblemau ymddygiad yn Sir Fynwy.

Daeth y gweithiwr gofal â dryll .22 i'r cartref hefyd, yn ôl tystiolaeth mewn gwrandawiad Cyngor Gofal Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd James Gurie yn gwadu iddo fethu sicrhau diogelwch plant oedd yn ei ofal.

Daeth y panel i'r casgliad bod pob cyhuddiad, oni bai am un, wedi eu profi.

Bydd y panel yn ailymgynnull ddydd Gwener er mwyn penderfynu a yw Mr Gurie wedi camymddwyn, ac os felly, beth fydd ei gosb.

Nid yw Mr Gurie wedi bod yn bresennol yn ystod y gwrandawiad.

Clywodd pwyllgor y Cyngor Gofal fod Mr Gurie wedi gadael i ddau fachgen saethu dryll peled nwy bychan tu allan i'r cartref.

Difrodi ffenest

Cafodd ffenest ei difrodi gan ddau dwll peledi pan saethodd y bechgyn ati er mwyn deffro bachgen arall.

Clywodd y pwyllgor fod Mr Gurie wedi derbyn wrth edrych yn ôl na ddylai fod wedi mynd â'r ddau ddryll i'r cartref gofal.

Roedd y gweithiwr gofal wedi mynd ag un o'r bechgyn allan i saethu am ddwy flynedd, gyda chaniatâd rheolwyr.

Mewn cyfweliadau cyn y panel disgyblu, dywedodd Mr Gurie ei fod wedi bod yn saethu am 30 o flynyddoedd a'i fod yn ystyried ei hun yn "arweinydd saethu".

'Ymwybodol o ddiogelwch'

Clywodd y gwrandawiad dystiolaeth ganddo - oedd wedi ei ddarllen ar ei ran - oedd yn dweud ei fod yn "ymwybodol o ddiogelwch drwy'r amser".

Roedd wedi colli ei waith yn y cartref yn barod yn dilyn yr honiadau.

Mae'r heddlu hefyd wedi gwrthod gadael iddo barhau i fod yn berchen ar drwydded i ddefnyddio dryll.

Daeth y panel i'r casgliad bod Mr Gurie wedi methu â sicrhau lles a diogelwch trigolion a chyd-weithwyr.

Penderfynodd y panel nad oedd y cyhuddiad bod Mr Gurie wedi bod yn gwylio'r teledu pan oedd dau berson ifanc yn defnyddio dryll peled nwy, wedi'i brofi.