Pwysau ar drafnidiaeth Caerdydd oherwydd y gêm fawr

  • Cyhoeddwyd
Caerdydd CanologFfynhonnell y llun, Ben Brooksbank
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y bydd y trenau sy'n dod i mewn i Gaerdydd yn brysur trwy'r dydd

Gyda chic gyntaf gêm agoriadol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad rhwng Cymru a Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm am 20:05 nos Wener, mae disgwyl y bydd pwysau mawr ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus Caerdydd.

Mae disgwyl i dros 70,000 o gefnogwyr lanio yng nghanol y ddinas dydd Gwener, ar ben yr holl gefnogwyr eraill sydd heb docynnau i'r gêm ei hun.

Bydd y trenau sy'n dod i mewn i Gaerdydd yn brysur trwy'r dydd, ond yn enwedig o ganol y prynhawn ymlaen.

Ar ôl y gêm, mae nifer o drenau ychwanegol wedi'u trefnu, a 13,000 yn fwy o seddi na'r arfer ar drenau'n gadael y ddinas.

Trefniadau

Mae teithwyr sy'n gobeithio dal trên o orsaf Caerdydd Canolog yn cael eu hannog i fynd yno yn syth wedi diwedd y gêm, lle bydd system giwio mewn grym.

Mae'r cwmnïau trenau yn atgoffa pobl i wisgo'n gynnes oherwydd y bydd rhaid disgwyl y tu allan i'r orsaf am amser cyn dal trên.

Does dim gwasanaeth i Birmingham ar ôl diwedd y gêm (y trên olaf yno'n gadael am 21:50yh) a bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 21:20yh.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd bysiau Caerdydd yn gweithredu ei wasanaeth dydd Gwener yn llawn

Dywedodd cyfarwyddwr gwasanaethau cwsmeriaid Trenau Arriva Cymru, Lynne Milligan: "Gan fo'r gic gyntaf am 8.05yh, ni fydd y gêm yn gorffen nes tua 10yh felly rydyn ni'n annog cefnogwyr sydd eisiau teithio ar y trên i wneud eu ffordd yn syth i orsaf Caerdydd Canolog."

Fe fydd First Great Western yn darparu saith trên ychwanegol fydd yn cario bron i 3,500 o deithwyr, ac yn rhoi mwy o gerbydau ar y trenau arferol.

Mae pobl sy'n bwriadu gyrru i'r ddinas ar gyfer y gêm yn cael eu hannog i ddefnyddio system parcio a theithio sy'n cael ei redeg gan y cyngor. Mae'r gwasanaethau yma ar gael ger cyffyrdd 29 a 33 yr M4.

Bydd nifer o lonydd yn cael eu cau rhwng 18:00 ac 23:30 yn ogystal.

Fe fydd bysiau Caerdydd yn gweithredu ei wasanaeth llawn ddydd Gwener, gyda'r bysiau olaf i'r rhan fwyaf o'r ddinas yn gadael am 23:20.