Cadarnhad y bydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal eto

Gan Alun Thomas
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gemau yn gyfle i'r "athletwyr mwyaf talentog" yn ôl Chwaraeon Cymru

Yn dilyn pryder am ddyfodol y digwyddiad, mae'r Urdd wedi cadarnhau y bydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal eto eleni.

Roedd pryder am sut y byddai'r digwyddiad yn cael ei ariannu ar ôl i nawdd Llywodraeth Cymru ddod i ben y llynedd.

Ond mae Post Cyntaf BBC Cymru wedi cael gwybod bod y llywodraeth a Chwaraeon Cymru wedi penderfynu ariannu'r digwyddiad am flwyddyn arall.

Roedd mil o athletwyr ifanc rhwng naw ac 20 oed wedi cymryd rhan yn y digwyddiad y llynedd, mewn cyfres o gampau gwahanol ac mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Y Gweinidog Chwaraeon John Griffiths AC, Cadeirydd Chwaraeon Cymru Laura McAllister a Prif Weithredwr yr Urdd Efa Gruffudd Jones lansiodd y digwyddiad yn 2014

Mae'r Urdd wedi cynnal y digwyddiad yn flynyddol ers 2011, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Roedd yn un o gynlluniau gwaddol Gemau Olympaidd Llundain.

Dywedodd swyddog digwyddiadau'r Urdd, Bethan Williams: "Rydyn ni'n gefnogol iawn o'r digwyddiad yma'n yr Urdd, ac rydyn ni'n teimlo'r un gefnogaeth gan Chwaraeon Cymru a'r Llywodraeth, ac roedd hi'n amlwg bod pawb eisiau'r digwyddiad."

Mae Gemau Cymru yn costio oddeutu £200,000 i'w cynnal. Fe fydd Chwaraeon Cymru yn cyfrannu £60,000 eleni - deng mil yn fwy na'r ddwy flynedd diwethaf.

'Digwyddiad yn datblygu'

Dywedodd Manon Rees-O'Brien o Chwaraeon Cymru mai oherwydd bod y digwyddiad wedi datblygu mae hynny.

"Ar y dechrau, cyfle oedd o i bobl ifanc ddod at ei gilydd a chymryd rhan mewn chwaraeon, ond ers hynny rydyn ni wedi gweithio i ddatblygu gweledigaeth glir a chyffrous. Erbyn hyn, mae'r gemau'n canolbwyntio ar yr athletwyr mwyaf talentog."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn falch o gefnogi Gemau Cymru eto fel rhan o'u cynlluniau i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol ac i gefnogi athletwyr talentog ifanc.

Dyw hi ddim yn glir eto be fydd yn digwydd y flwyddyn nesaf, ond fe fydd Gemau Cymru eleni yng Nghaerdydd rhwng 3 a 5 Gorffennaf.