Gwrthdrawiad: Tagfeydd o wyth milltir ar yr M4

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y ddamwain rhwng Cyffordd 32 a 33

Mae tagfeydd hir wedi bod ar yr M4 am gyfnod wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd rhwng Cyffordd 32 Coryton a Chyffordd 33 Gwasanaethau Gorllewin Caerdydd brynhawn Iau.

Roedd y ddamwain ychydig cyn 4pm i gyfeiriad y gorllewin a chafodd dwy lôn eu cau am awr.

Ar un adeg roedd tagfa o wyth milltir hyd Cyffordd 30 Porth Caerdydd.

Dywedodd yr heddlu na chafodd neb ei anafu.

Effeithiodd y ddamwain ar ffyrdd eraill yng Nghaerdydd, gan gynnwys yr A48, Rhodfa'r Dwyrain.