Archif Eisteddfod Genedlaethol 2014

Emyr a Trefor Wyn Jones
Image caption Emyr a Trefor Wyn Jones, efeilliaid o Ynys Môn / Pink was all the rage at the Eisteddfod!

Cipolwg yn ôl ar holl gystadlaethau, digwyddiadau a newyddion Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2014.

A look back at all the highlights from last year's Eisteddfod in Llanelli.

Canlyniadau/Results

Y canlyniadau o holl gystadlaethau 2014 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos.

Full results of all the competitions at the 2014 National Eisteddfod, including the week's main ceremonies.

Orielau lluniau/Picture galleries

Y lluniau gorau o faes yr Eisteddfod i gyd mewn un lle.

Daily galleries featuring the best of the festival's photos.

Prif seremoniau'r wythnos/Main ceremonies

Canllaw i brif seremonïau'r Eisteddfod a'r canlyniadau'n llawn.

A guide to the main ceremonies and full results round-up.

Clipiau fideo/Video clips

Cywydd croeso Eisteddfod Sir Gar

Seremoni'r Coroni

Detholiad o waith enillydd y Goron, Guto Dafydd

Seremoni'r Cadeirio

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams

Canllaw i Eisteddfod Genedlaethol 2014

Gwybodaeth ddefnyddiol am yr Eisteddfod a bro'r brifwyl.

Sut i gyrraedd y Maes

Blas o fro'r Eisteddfod

Beth yw Gorsedd y Beirdd?

Arlwy'r Eisteddfod ar BBC Cymru

Our coverage in English from the Eisteddfod

All the lowdown on the largest cultural event of its kind in Europe.

The Eisteddfod in English

Eisteddfod essentials

Jargon guide

How to get to the Eisteddfod Maes

Find out more about the druids

iWonder guide: What is an Eisteddfod?

Eisteddfodau'r gorffennol

Dyma restr o leoliadau mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymweld â nhw ers 1880. Mae hefyd modd edrych nôl ar wefannau Eisteddfod BBC Cymru, sy'n mynd nôl i'r flwyddyn 2000.

Useful list of places that have played host to the National Eisteddfod since 1880 and links to the BBC's Eisteddfod websites since 2000.

Pynciau Cysylltiedig