Gwn peledi: Gweithiwr wedi'i dynnu oddi ar gofrestr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae gweithiwr gofal a roddodd wn peled i fachgen ifanc sydd â hanes o "drais eithafol" i'w saethu ger cartref ar gyfer plant â phroblemau ymddygiad, wedi cael ei dynnu oddi ar gofrestr i weithio yn y maes.

Cafwyd James Gurie yn euog o gamymddwyn difrifol mewn gwrandawiad gan Cyngor Gofal Cymru ddydd Iau.

Daeth y panel i'r casgliad fod Gurie wedi methu diogelu lles a diogelwch preswylwyr a chydweithwyr yn y cartref yn Sir Fynwy.

Mae'r panel wedi dewis i dynnu Gurie oddi ar y rhestr fel na all weithio yn y maes.

Cafodd y gweithiwr gofal ei ddiswyddo o'r cartref ar ôl i'r honiadau ddod i'r amlwg. Mae'r heddlu hefyd wedi diddymu ei drwydded i ddefnyddio gwn.

Roedd un honiad na chafodd ei brofi, sef fod Gurie wedi caniatáu i ddau fachgen i saethu gwn pelenni bach tu allan i'r cartref, tra yr oedd tu mewn i'r cartref yn gwylio'r teledu.

Yn ystod cyfweliadau cyn y gwrandawiad, dywedodd Mr Gurie ei fod wedi bod yn saethu ers 30 mlynedd ac yn ystyried ei hun fel "arweinydd saethu".