Ymosodiad ysbyty: Meddyg yn achub nyrs

Cyhoeddwyd

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod meddyg wedi achub bywyd nyrs oedd yn cael ei thagu mewn ysbyty gan ei gŵr cenfigennus.

Dywedodd yr anesthetydd ymgynghorol, Edward Curtis, iddo daclo Royston Jones wrth iddo dagu ei wraig, Claire, yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni.

Mae Mr Jones, 39 oed o Frynmawr, yn gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio ym mis Medi'r llynedd.

'Nyrsys yn sgrechian'

Dywedodd Dr Curtis, 45 oed, ei fod wedi taclo Mr Jones a oedd yn honni fod ganddo grenâd.

Dywedodd: "Roedd nyrsys yn sgrechian 'mae o'n mynd i'w lladd'.

"Roeddwn i'n gallu gweld Claire ar y llawr, ac roedd o ar ei phen gyda'i ddwy law am ei gwddf.

"Roedd ei hwyneb yn dechrau troi'n las-llwyd ac nid oedd hi'n symud, wrth iddo ddweud geiriau fel 'lladd' a 'marw'.

"Mi wnes i fynd i'r afael ag o gan lwyddo i'w dynnu oddi arni, ond mi wnaeth ei ben-glin fy nharo yn eithaf trwm."

Disgrifiad o’r llun,
Mi wnaeth Claire Jones dderbyn triniaeth i'w gwddf, pen-elin a'i chefn.

'Ceisio ei thagu eto'

Dywedodd porthor ysbyty, Ian Woods, ei fod wedi ymateb i neges ar system radio'r ysbyty gan weld dyn "cyhyrog a chryf" yn cael ei rwystro gan ddau borthor ac un meddyg.

Dywedodd wrth y rheithgor bod y dyn yn dweud "bod ganddo ffrwydron ac y byddai'n ffrwydro'r holl le. Dywedodd bod ganddo grenâd. Dywedodd bod ganddo hepatitis B ac y byddai'n ein brathu."

Yn ôl Mr Woods roedd pump o bobl wedi cael cryn drafferth i ddal Mr Jones ar y llawr nes i'r heddlu gyrraedd.

Mi wnaeth nyrsys yn yr uned ofal dwys lwyddo i symud Mrs Jones, 35 oed, i ward arall ble roedd claf difrifol gwael wedi'i gysylltu â chyflenwad ocsigen, ond mi ail-ddechreuodd yr ymosodiad gan Mr Jones.

Dywedodd Dr Curtis: "Mi wnaeth o geisio ei thagu eto, ond mi wnes i lwyddo i gael gafael ar ei freichiau."

Mi wnaeth Mrs Jones dderbyn triniaeth i'w gwddf, pen-elin a'i chefn.

Mae'r achos yn parhau.