Heddlu arfog yn arestio dau yn Grangetown, Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Heddlu arfogFfynhonnell y llun, @miked1927

Mae dau ddyn wedi eu harestio ar ôl i heddlu arfog gael eu galw i ddigwyddiad yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr heddlu bod un dyn wedi cael ei fygwth gyda chyllell ar Stryd Cornwall am tua 12:30 ddydd Sadwrn.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu.

Mae'r ddau ddyn yn y ddalfa ac mae'r heddlu yn parhau i wneud ymholiadau.

Dywedodd tyst wrth BBC Cymru: "Roedd pedwar swyddog arfog yn y stryd.

"Roedden nhw yma am tua thri chwarter awr ac fe aethon nhw a dyn yn ei arddegau hwyr gyda nhw."