Achub dau gerddwr o'r Wyddfa

Cyhoeddwyd

Mae dau gerddwr wedi eu hachub o'r Wyddfa gan hofrennydd yr Awyrlu ddydd Sadwrn.

Cafodd bachgen 12 oed oedd wedi anafu ei ffêr ei achub oddi ar ochr ddeheuol y mynydd, cyn i'r hofrennydd achub dyn oedd wedi ei anafu ar ochr arall y mynydd.

Cafodd y dyn ei gludo i ganolfan y tîm achub yn Llanberis.

Roedd rhaid cludo'r bachgen i'r ysbyty ym Mangor.