BBC Cymru Fyw

Cyfergyd: URC yn hyderus gydag asesiad o anaf North

Published

Mae Undeb Rygbi Cymru yn hyderus bod y camau cywir wedi eu dilyn wedi i George North ddioddef ergydion i'w ben yn ystod gêm Cymru a Lloegr, mae'r BBC yn deall.

Roedd y corff sy'n rheoli rygbi rhyngwladol, World Rugby, wedi gofyn am adroddiad gan URC am eu hasesiad o'r asgellwr, oherwydd pryder y gall fod wedi dioddef cyfergyd.

Roedd yn ymddangos bod North wedi cael ei daro yn anymwybodol yn ystod y gêm, ond dywedodd URC ei fod wedi pasio'r profion meddygol i gael parhau ar y cae.

Mae URC yn dweud y bydd timau meddygol yn gwylio llif byw o'r gêm o hyn ymlaen, gan nad oedden nhw wedi gweld North yn cael ei daro'r ail waith.

Prawf cyfergyd

Cafodd North ei gicio yn ei ben yn hanner cyntaf y gêm yn Stadiwm y Mileniwm.

Aeth o'r cae am wyth munud cyn parhau i chwarae, ar ôl pasio'r prawf am gyfergyd.

Cafodd ei daro eto yn yr ail hanner, ond ni chafodd y digwyddiad ei weld gan y meddygon gan eu bod nhw'n trin chwaraewr arall.

Er nad oedd yn dangos symptomau, dywedodd URC bod North wedi ei drin fel petai wedi dioddef cyfergyd ar ôl y gêm.

Ar ôl gweld fideo o ail anaf North, roedd World Rugby eisiau gwybod os oedd yr asesiadau cywir wedi eu cwblhau.

image copyrightGetty Images
image captionMae URC wedi cadarnhau bod Samson Lee wedi ei anafu

Yn dilyn y golled i Gymru, dywedodd Warren Gatland: "Ni fyddai'r tîm meddygol wedi ei adael yn ôl ar y cae os nad oedden nhw'n sicr ei fod yn iawn.

"Mae o i weld yn iawn ar hyn o bryd."

Mae URC hefyd wedi cadarnhau bod y prop Samson Lee wedi dioddef cyfergyd yn ystod y gêm.

Nid oes mwy o wybodaeth am ei anaf, ond mae disgwyl i North fod yn holliach i wynebu'r Alban ymhen wythnos.