Dynes o Gasnewydd yn gwadu lladd drwy yrru'n beryglus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Taylor Mcdonnell yn gwadu'r holl honiadau.

Mae dynes o Gasnewydd wedi ymddangos yn y llys, wedi ei chyhuddo o daro a lladd cwpl oedrannus, wrth iddi ddefnyddio ei ffôn symudol wrth yrru.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Taylor Mcdonnell, 21 oed, wedi taro Denis a Joyce Drew - y ddau yn 86 oed - gan ei bod yn "canolbwyntio ar y ffôn ac nid ar y ffordd."

Mae Taylor Mcdonnell yn gwadu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Dywedodd bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Lucy Crowther wrth y llys fod Ms Mcdonnell wedi bod yn siarad ar ei ffôn ar hyd y daith, cyn y gwrthdrawiad.

Dywedodd y diffynnydd wrth y llys "nad oedd wedi gweld" Mr a Mrs Drew, a'i bod yn gwadu defnyddio ei ffôn wrth yrru'r car.

Dywedodd Mrs Crowther ei bod "yn ymddangos i Ms Mcdonnell fod ar ei phedwerydd neu bumed galwad yn y car" ac nid oedd yn defnyddio offer hands free.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Caerllion, ger Ponthir ym mis Tachwedd at 2013.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Denis a Joyce Drew yn 86 oed

Clywodd y rheithgor fod Mr a Mrs Drew wedi bod yn ymweld â ffrindiau'r noson honno, cyn iddynt gael eu taro gan y diffynnydd mewn cerbyd Toyota Aygo glas, pan oeddent yn croesi'r ffordd i ddychwelyd adref.

Clywodd y llys hefyd, bod Mrs Drew wedi cael ei thaflu ar ffenestr flaen y car, a bod Mr Drew wedi ei lusgo ar hyd y ffordd am 16 metr.

Bu farw Mrs Drew yn yr ysbyty rhai oriau ar ôl y digwyddiad, a bu farw Mr Drew chwe diwrnod yn ddiweddarach yn sgil yr hyn a ddisgrifiwyd fel "anafiadau trychinebus".

Mae Taylor Mcdonnell yn gwadu'r holl honiadau, ac mae'r achos yn parhau.