Damwain lori Caerfaddon: Tri o'r de wedi marw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y lori ei symud o leoliad y ddamwain yn gynnar fore Mawrth

Mae Heddlu Avon a Somerset wedi cyhoeddi bod tri dyn o dde Cymru wedi eu lladd mewn damwain ddifrifol yng Nghaerfaddon ddydd Llun.

Yn ôl ffynonellau ddibynadwy dau o'r tri a fu farw yw Stephen Vaughan, 34, oedd yn reolwr cwmni tacsi o Abertawe, a Phil Allen, 52, o Abertawe, cyfarwyddwr gyda chwmni Western Power.

Roedd y trydydd dyn, oedd yn 59 oed, yn dod o ardal Cwmbran.

Roedd Mr Vaughan, yn gyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gŵyr, sir Abertawe.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "Y mae gan yr ysgol ethos teuluol glos ac mi roedd Stephen yn ddisgybl hoffus a phoblogaidd iawn a gyfrannodd yn fawr i fywyd yr ysgol.

"Roedd yn uchel ei barch gan ei gyd-ddisgyblion a'r staff a byddwn yn gweld ei golled yn fawr."

Digwyddodd y ddamwain ychydig ar ôl 4yh.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Vaughan a Phil Allen

Bu lori Scania mewn gwrthdrawiad â dau unigolyn a nifer o geir ar Heol Lansdowne yn y dref.

Trodd y lori ar ei hochr a glanio ar ben car Volvo, a chafodd merch leol bedair oed ei lladd wrth iddi gerdded gyda'i nain.

Dywed yr heddlu fod y tri dyn o dde Cymru yn 59, 52 a 34 oed. Bu farw'r tri o'u hanafiadau yn ystod y gwrthdrawiad.

Roedd y dyn 59 oed o Gwmbrân a'r dynion eraill o Abertawe.

Mae tri o bobl yn parhau yn yr ysbyty, gan gynnwys gyrrwr y lori.

Yn ôl yr Uwch Arolygydd Norman Pascal: "Mae hyn yn ddigwyddiad trasig ble collodd tri dyn a merch ifanc eu bywydau. Rydym yn cynnal ymchwiliad llawn a manwl i ddarganfod beth ddigwyddodd."

Straeon perthnasol