Hwb i gynllun gwyrdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y cynnlun ddarparu 22 o randiroedd i bobl leol

Mae cynlluniau uchelgeisiol i helpu pobl leol i arbed arian ar filiau ynni wedi cael sêl bendith gan y Gronfa Loteri Fawr.

Fe fydd y prosiect ym Mlaenau Ffestinign yn cyflogi pedwar o bobl ac yn rhedeg am o leiaf dair blynedd o 2015 tan 2018.

Eisoes bu prosiect y Dref Werdd yn ceisio hybu cynlluniau gwyrdd rhwng 2007 a 2013

Fe wnaeth y prosiect ddarparu 22 o randiroedd i bobl leol i dyfu llysiau eu hunain, yn ogystal â chydlynu ymdrechion i wella ansawdd afonydd lleol ac i reoli lledaeniad Rhododendron .

Yn ei gyfnod blaenorol fe helpodd prosiect y Dref Werdd ddarparu cyngor a chefnogaeth ar sut i ddefnyddio eu system wresogi bresennol yn fwy effeithlon, a lle bo'n bosibl, i gynorthwyo gyda phobl i hawlio grantiau i osod technoleg fwy modern.

Dywedodd y cynghorydd Annwen Daniels, sy'n cynrychioli Bowydd a Rhiw: "Mae Prosiect y Dref Werdd wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn y gorffennol, gan helpu lleihau gwastraff, gan wneud pethau'n fwy cynaliadwy a magu parch yn y gymuned. Mae angen mwy o hyn, felly rwyf wrth fy modd bod y cais cyllid newydd wedi llwyddo. "