Llyfrgell i adolygu ei phrosesau

Cyhoeddwyd

Dywed Llyfrgell Genedlaethol Cymru y byddan nhw'n adolygu eu prosesau ar ôl colli achos Tribiwnlys Cyflogaeth.

Daw hyn wedi i'r tribiwnlys gyhoeddi eu rhesymau ar ôl canfod i ddau aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gael eu diswyddo yn annheg.

Roedd Arwel Jones ac Elwyn Williams wedi honni iddyn nhw gael eu diswyddo i bob pwrpas a bod y llyfrgell wedi torri telerau eu cytundebau drwy israddio eu swyddi.

Cafodd y ddau eu hisraddio gan banel disgyblu am gamgymeriadau yn ymwneud â rhoi cytundeb i gwmni preifat.

Cafodd dyfarniad llawn yr achos ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Dywed y tribiwnlys fod y ddau wedi ei diswyddo yn annheg a'u bod ond wedi derbyn un rhybudd.

Roedd y ddau wedi cyfaddef iddyn nhw wneud camgymeriadau mewn proses dendro, ond gan ddweud nad oedden nhw wedi derbyn hyfforddiant yn y maes.

Dywedodd y barnwr John Thomas yn ei ddyfarniad: "Nid wyf yn cytuno fod y gosb a gafodd ei rhoi yn addas."

Ychwanegodd nad oedd unrhyw awgrym o anonestrwydd na chamymddwyn bwriadol.

Dywedodd bod prif weithredwr y llyfrgell, Dr Aled Gruffydd Jones, wedi gwneud camsyniad yn y modd iddo weithredu'r broses ddisgyblu.

Straeon perthnasol