Tŵr Meridian: Dyn wedi'i gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi'i gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl wedi iddo gymryd dyn yn wystl yn Nhŵr Meridian, Abertawe ar 8 Awst 2014.

Roedd Lindsey Coffey, 39 oed o Bontlliw, wedi cymryd gweinydd mewn tŷ bwyta yn wystl ac roedd ganddo ŵn ffug yn ei feddiant.

Dywedodd y cyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Catrina Hughes, bod swyddogion o Uned Arfau Tactegol Heddlu De Cymru, a oedd yn gwylio delweddau cylch cyfyng o'r digwyddiad, yn credu bod y gŵn yn un go iawn.

Daeth y digwyddiad i ben wedi dwy awr ar ôl i'r heddlu ddefnyddio Taser i dawelu'r dyn, cyn iddo gael ei gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Roedd Coffey wedi cyfaddef bod â gŵn ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi ofn o drais ynghyd â chyhuddiad arall o garcharu ar gam.

Dywedodd Richard Maggs, Seiciatrydd Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, wrth y llys bod Coffey yn dioddef o anhwylder seicotig difrifol, yn debyg i sgitsoffrenia.

"Does dim digon o amser wedi bod i allu rhoi diagnosis o sgitsoffrenia, ond mae arwyddion sy'n awgrymu ei bod hi'n debygol ei fod yn dioddef o sgitsoffrenia", meddai.

Dywedodd y cyfreithiwr ar ran yr amddiffyniad, Dyfed Thomas: "Mae'n teimlo edifeirwch. Mae eisiau ymddiheuro i'r dyn ac i bawb arall oedd yn y tŷ bwyta ar y pryd."

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas QC: "Rydw i eisiau talu teyrnged i bawb wnaeth ymateb mewn modd mor gall a phwyllog i beth oedd yn ymddangos fel bygythiad difrifol."

Cafodd Coffey ei gadw dan Adran 37 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl, ond ni wnaeth y barnwr nodi dyddiad pan fydd ei driniaeth yn dod i ben.