Jasmine Lapsley: Cwest 'hir a chymhleth'

  • Cyhoeddwyd
HofrennyddFfynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jasmine ei hedfan i'r ysbyty ond doedd dim modd achub ei bywyd.

Mae gwrandawiad cyn-cwest i farwolaeth Jasmine Lapsley chwech oed o Lerpwl, fu farw ym mis Awst y llynedd tra ar ei gwyliau gyda'i theulu ym Morfa Nefyn, wedi clywed y bydd y cwest yn "hir a chymhleth".

Mae adolygiad digwyddiad difrifol eisoes wedi'i gwblhau ac mi wnaeth y crwner, Nichola Jones, addo i rieni Jasmine y byddai ymchwiliad llawn i'w marwolaeth ac y byddai pob mater perthnasol yn cael ei ystyried.

Dywedodd: "Efallai y bydd argymhellion yn cael eu gwneud ar gyfer y dyfodol gan ddibynnu ar y canlyniad."

Bydd beirniadaeth, ond "nid ydym yn delio â bai", meddai.

Cafodd Jasmine ei chludo 20 milltir i Ysbyty Gwynedd ym Mangor mewn hofrennydd yn dilyn y digwyddiad ym Morfa Nefyn.

Ar y pryd mi wnaeth Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru gynnal ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth y gwasanaeth ymateb i'r digwyddiad.

Bydd y Gwasanaeth Ambiwlans a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu cynrychioli gan gyfreithwyr yn ystod y cwest, ac mae disgwyl iddo barhau am nifer o ddyddiau.