Sgam rygbi: Peidiwch â rhoi lluniau ar y we

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Miall Roberts

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi galw ar i bobl beidio ag arddangos eu tocynnau ar safleoedd cymdeithasol a dim ond i brynu tocynnau o safleoedd swyddogol.

Daw hyn wedi i rywun gopio llun o docynnau ar safle cymdeithasol ar y we a cheisio eu gwerthu.

Mae enghraifft wedi dod i law yn Y Bala lle'r oedd lluniau o docynnau ar gyfer gêm Lloegr wedi eu rhoi ar safle o'r fath ac wedyn roedd rhywun wedi copio'r llun a honni fod ganddo docynnau ar werth.

Roedd Miall Roberts, aelod o Glwb Rygbi'r Bala, a chriw o'i ffrindiau wedi penderfynu prynu pum tocyn i'r gêm yn erbyn Lloegr, gan wneud hynny drwy'r clwb rygbi.

Dywedodd: "Wnaeth fy ffrind fy ffonio i ddydd Iau yn dweud ei fod o wedi gweld ein ticedi ni ar werth ar wefan oedd yn gwerthu ticedi.

"Mi ddaru ni feddwl - tydan ni ddim i wneud efo fo - ond wedyn wnaeth na foi o Leicester ffonio ni a dweud ei fod o wedi prynu dau diced allan o'r pump.

"Mi gysylltodd efo fy ffrind oherwydd bod ei rif ar y wefan, ond doedd o ddim yn gwybod unrhyw beth am y peth."

Roedd Miall wedi tynnu lluniau o'r tocynnau a'u hanfon nhw at ei ffrindiau, a dywedodd " y peth nesaf ddaru rywun ddefnyddio'r lluniau a'u rhoi nhw ar y we i drio eu gwerthu nhw."

Er gwaethaf y trafferthion gyda'r tocynnau, llwyddodd Miall a'i ffrindiau i fwynhau'r gêm yng Nghaerdydd: "Mi aeth pob dim yn iawn heblaw am y siomedigaeth bod Cymru wedi colli."

'Defnyddio enw da'

Dywedodd Tony Parry, cadeirydd Clwb Rygbi'r Bala: "Mae'n dangos pa mor hawdd ydi hi i bobl gael eu sgamio.

"Maen nhw'n defnyddio enwau da clybiau rygbi ac enw da pobl sydd wedi prynu tocynnau'n swyddogol."

Roedd gan Mr Parry gyngor i bobl sy'n ystyried prynu tocynnau i gemau rhyngwladol: "Peidiwch â phrynu tocynnau oni bai eich bod chi'n gwneud hynny drwy'r ffyrdd swyddogol.

Yn ogystal byddai'n cynghori pobl i beidio â rhoi lluniau o'u tocynnau ar y we, : "Mae hi mor hawdd i'r lluniau hynny gael eu defnyddio gan bobl eraill."

Ychwanegodd ei fod wedi trafod y mater gydag Undeb Rygbi Cymru a'u bod wedi codi'r mater gyda'r heddlu a'u bod am gynnal eu hymchwiliad eu hunain hefyd.

Dywedodd llefarydd ran URC: "Byddai Undeb Rygbi Cymru yn cynghori pob cefnogwr i sicrhau eu bod yn prynu eu tocynnau gan werthwr swyddogol, megis swyddfa docynnau URC, clybiau sy'n aelodau o'r Undeb, y Clwb Cefnogwyr swyddogol, neu werthwyr swyddogol ar ran URC.

"Bydd rhywun yn torri amodau a thelerau eu tocyn drwy ei werthu am fwy na'i bris gwreiddiol, a gall unrhyw docyn sy'n torri'r amodau gael ei ganslo, a bydd ei berchennog ddim yn cael mynychu'r gêm.

"Byddwn hefyd yn cynghori cefnogwyr i beidio â rhoi manylion llawn, gan gynnwys lluniau, o'u tocynnau ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn atal twyll o'r fath rhag digwydd."