Yn euog o geisio llofruddio ei wraig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaeth Royston Jones i'r ysbyty er mwyn ymosod ar ei wraig.

Mae dyn o Frynmawr ger Glyn Ebwy yn euog o geisio llofruddio ei wraig tra roedd hi'n gweithio mewn uned gofal dwys mewn ysbyty.

Fe wnaeth Royston Jones ymosod ar Claire Jones tra ei bod hi wrth ei gwaith yn Ysbyty Neville Hall, Y Fenni.

Clywodd y llys fod Jones yn credu fod ei wraig mewn perthynas â dyn arall. Roedd hefyd wedi cymryd cyffuriau.

Dywedodd yr erlynydd Michael Jones fod Jones wedi rhoi ei ddwylo o amgylch gwddf ei wraig ac "nad oedd amheuaeth ei fod yn ceisio'i lladd".

Roedd hi'n anymwybodol cyn i nifer o aelodau eraill o staff lwyddo i dynnu Jones oddi arni.

Mae yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ar 20 Chwefror.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Claire Jones