Tân difrifol yn Nhrecelyn o dan reolaeth

  • Cyhoeddwyd
Tân Trecelyn

Nos Fercher roedd swyddogion yn archwilio adeilad lle oedd tân gwyllt ar ôl rheoli tân difrifol ar yr Heol Fawr yn Nhrecelyn yn Sir Caerffili.

Cafodd yr heddlu eu galw am 12:38 ac roedd pobl yn gorfod gadael pump adeilad cyfagos gan fod y tân yn lledu.

Y gred yw bod y tân wedi dechrau mewn adeilad lle oedd fflatiau gwag.

Cafodd criwiau o Aberbargoed, Rhisga, New Inn, Abertyleri a Chaerffili eu galw ond chafodd neb ei anafu.

Yn gynnar yn y prynhawn dywedodd Grace Tilley o Drecelyn: "Roedden ni'n gallu gweld mwg du wrth i ni ddod adre.

'Sefyllfa'n wael'

"Mae'r sefyllfa'n wael ... y tân wedi lledu i siop bapur newydd ar y pen, siop loshin, siop goffi a nawr y siop elusen.

"Mae tri o'r adeiladau wedi colli eu to. Pob tro maen nhw'n arllwys dŵr ar y to mae'r fflamau'n codi.

"Duw helpo nhw yn siop yr hosbis. Mae wedi mynd i gyd."

Ond am 5.30pm dywedodd Geoff Scrivens o Wasanaeth Tân y De: "Mae'r tân wedi effeithio ar un adeilad a dau fusnes.

"Bydd swyddogion yn archwilio o fewn oriau ond mae amodau mewn un adeilad yn beryglus iawn.

"Mae'r Heol Fawr ar gau o hyd."

Dywedodd y byddai'r ffordd yn cael ei hailagor cyn gynted â phosib wedi i'r archwiliadau ddod i ben.