Ennill eto yn Murrayfield?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd 'na fuddugoliaeth i'r Cymry yng nghrochan Murrayfield?

Ar ôl y siom fawr yn erbyn y Saeson y penwythnos diwethaf, mae Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru yn dyfalu a oes digon o gymeriad yng ngharfan Cymru i guro'r Albanwyr ar eu tomen eu hunain.

Cadw'r ffydd

"Unwaith eto Gymry annwyl" yw'r addasiad mae Warren Gatland wedi ei fabwysiadu fel arwyddgan ar gyfer yr Alban ac mewn gwirionedd ddylai hynny ddim fod yn syndod i unrhyw un.

Pan gollodd Cymru gêm gynta'r bencampwriaeth yn erbyn Lloegr yn 2010 dim ond dau newid oedd i'r tîm i wynebu'r Alban wythnos wedyn.

Ar ôl colli'r gêm gynta' i Loegr yn 2011 doedd ond tri newid ar gyfer y daith i Murrayfield, a'r un nifer yn 2013 rhwng colli yn erbyn Iwerddon a mynd i Baris. A'r canlyniad bob tro - buddugoliaeth i Gymru yn yr ail gêm.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Byddai llorio'r Alban ddydd Sul yn adfer gobeithion y Cymry ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad

"Un cyfle arall"

Os nad oedd gan Warren fawr i'w ddweud wrth ei chwaraewyr yn y stafell newid ar ôl y gêm nos Wener mae'r neges bellach yn un glir. Fe gewch chi un cyfle arall i fynd allan i brofi i chi'ch hun a phawb arall eich bod chi'n haeddu'r anrhydedd o wisgo'r crys coch.

Mae gofyn bod y dacteg a'r cymhelliad sydd wedi gweithio yn y gorffennol yn llwyddo tro hwn oherwydd prin fod angen pwysleisio'r gwahaniaeth anferth rhwng para'n fyw yn y gystadleuaeth a gorfod mynd i Baris wedi colli dwy mas o ddwy.

Ond os yw Warren yn gyndyn i newid ei dîm, yw e'n fwy parod i newid ei dactegau? Yn sicr doedd dim golwg o hynny pan aeth popeth o'i le mewn ail hanner trychinebus yn erbyn Lloegr.

Disgrifiad o’r llun,
Absenoldeb George North ydi'r unig newid i'r pymtheg fydd yn dechrau'r gêm yn Murrayfield

Newid y cynllun?

Ymateb Warren wrth ei holi yn ystod yr wythnos oedd bod Cymru wedi mabwysiadu Cynllun A yn yr hanner cynta' ond yn anffodus wedi mabwysiadu Cynllun B yn yr ail!

Ac er ei fod e'n mynnu nad yw e am i Gymru fynd mewn i'w cragen a chael eu tynnu mewn i gêm gyfyng - fel y gwnaethon nhw yn erbyn Lloegr - mae'n siŵr mai'r neges o edrych ar yr hanner cynta' yw "gwnewch e 'to ond gwnewch e'n gywir!"

Hyd yn oed o roi o'r neilltu sefyllfa George North, mae'r ymateb i'r golled ar lafar gwlad, ar y teledu, yn y wasg ac yn y cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ddeifiol, ond does neb wedi bod yn fwy siomedig na rhwystredig na'r chwaraewyr eu hunain.

Yn ôl Sam Warburton mae'r gallu i newid pethau yn eu dwylo nhw ac mae ganddyn nhw'r penrhyddid i chwarae rygbi o unrhyw le ar y cae - hyd yn oed o'u llinell gais eu hunain. Does unman gwell nag erwau llydan Murrayfield i brofi hynny.

Ers cymryd yr awenau yn 2008, dyw Warren Gatland ddim wedi colli yn erbyn yr Alban. "Unwaith eto Gymry annwyl" amdani felly.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Richard Hibbard sgoriodd unig gais Cymru ym muddugoliaeth Cymru ym Murrayfield yn 2013