Radio Hafren yn rhoi'r gorau i ddarlledu ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Radio Hafren
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r orsaf wedi cael gwared ar ei gwefan a'i thudalennau cymdeithasol

Mae gorsaf Radio Hafren ym Mhowys, wedi rhoi'r gorau i ddarlledu, gyda chyfarwyddwyr yn beio diffyg incwm gan hysbysebwyr.

Cadarnhaodd y rheolydd darlledu, Ofcom, bod yr orsaf wedi cael ei droi i ffwrdd ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Ofcom: "Rydym yn ymwybodol bod Radio Hafren wedi rhoi terfyn ar eu darlledu ac rydym ni yn siarad gyda'r orsaf i gadarnhau ei statws."

Mae'r orsaf, oedd yn darlledu o'r Drenewydd, wedi cael gwared ar ei bresenoldeb ar-lein yn ogystal, yn cynnwys ei gwefan a'i thudalennau Twitter a Facebook.

Mewn datganiad, dywedodd gyfarwyddwyr yr orsaf: "Mae'n ddrwg gen i orfod cyhoeddi bod Radio Hafren wedi rhoi diwedd ar fasnachu.

"Er gwaethaf creu gorsaf boblogaidd i wasanaethu cymunedau ar draws canolbarth Cymru, dros y pedair blynedd ddiwethaf nid ydym ni wedi gallu creu digon o incwm trwy hysbysebwyr i ennill costau rhedeg yr orsaf.

"Gyda dim awgrym y bydd hyn yn newid yn y dyfodol agos, mae'r cyfarwyddwyr wedi penderfynu nad oes modd cynnal y gwasanaeth."

Cafodd Radio Hafren ei lansio ddiwrnod Nadolig 2010 wedi diddymiad yr hen Radio Maldwyn wedi 16 mlynedd o ddarlledu.

Nid yw'n glir eto os bydd unrhyw un yn camu i mewn i gymryd y drwydded gan Radio Hafren, a bydd y mater yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Pwyllgor Trwyddedau Darlledu Ofcom ddechrau mis Mawrth.