Torri darpariaeth meithrin Rhondda Cynon Taf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymgyrchodd rhieni yn erbyn y toriadau, gan fynd â'u hachos i'r Uchel Lys.

Fe fydd darpariaeth meithrin yn cael ei dorri yn Rhondda Cynon Taf o 1 Medi ymlaen.

Bydd addysg rhan amser yn cael ei gynnig i blant yn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, a llawn amser wedi iddyn nhw droi'n bedair.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn disgwyl arbed £2.16m y flwyddyn o ganlyniad i'r toriadau, sy'n rhan o gynlluniau i arbed £70m dros bedair blynedd.

Ymgyrchodd rhieni yn erbyn y toriadau llynedd, gan fynd â'u hachos i'r Uchel Lys.

Dyfarnodd y llys bod penderfyniad cyntaf y cyngor i ddechrau addysg meithrin i blant pedair oed, yn hytrach na thair oed, yn "anghyfreithlon" oherwydd y broses ymgynghori a ddefnyddiwyd.

Daeth i'r amlwg ym mis Rhagfyr bod yr awdurdod wedi gorfod talu £144,000 ar gyfer costau cyfreithiol yr ymgyrchwyr.

Ond y tro yma, cafodd proses ymgynghori gwahanol ei defnyddio ac mae'r toriadau wedi cael eu cymeradwyo.