RNIB Cymru yn lansio gwasanaeth hawliau lles arbenigol

Cyhoeddwyd

Bydd pobl ledled Cymru sy'n ddall, â golwg rhannol, yn fyddar neu'n drwm eu clyw yn medru cael budd o wasanaeth newydd sydd wedi ei lansio gan RNIB Cymru.

Fe fydd y gwasanaeth newydd, sydd wedi derbyn bron i £1m gan y Loteri Fawr, yn cynnig cymorth arbenigol ar fudd-daliadau i unigolion sydd angen help.

Bwriad y Gwasanaeth Hawliau, Cyngor a Gwybodaeth yw mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n wynebu pobl ddall, gwan eu golwg, byddar a rhannol fyddar pan maen nhw'n ceisio am fudd-dal.

Fe fydd tîm o gynghorwyr yn helpu i lenwi ffurflenni, herio gwobrau budd-dal a chynrychioli pobl mewn tribiwnlysoedd.

Mae gan Chris Roberts, sy'n 42 oed o Fethesda, retinitis pigmentosa, ac mae'n canmol gwaith RNIB Cymru: "Dwi wedi defnyddio gwasanaeth hawlio lles RNIB Cymru, ac a bod yn onest, heb Ellen Williams, Swyddog Hawliau Lles, byddai dim byd gen i; ni fyddai gen i unrhyw gliw ar beth alla i hawlio.

"Mae'r gwasanaeth yn deall pob dim, ac yn esbonio popeth heb fod yn nawddogol - ac mae Ellen yn gyfeillgar iawn ac yn deall fy sefyllfa i."

Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddanfon yn ddigidol, ar y ffôn ac wyneb i wyneb.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, a fu'n agor prif hwb y gwasanaeth ym Mangor ddydd Iau: "Fe fydd y gwasanaeth newydd yma yn helpu lleddfu effaith diwygiad y system les a threchu tlodi yn ein cymunedau, gan sicrhau bod gan bobl ddall a byddar ffordd o siarad â chynghorwyr sydd â'r wybodaeth arbenigol i wneud gwahaniaeth i'w bywydau."