Tŷ'r Cwmnïau yn torri'r Ddeddf Diogelu Data yn 2014

Tŷ'r Cwmnïau yng Nghaerdydd
Image caption Mae dros 900 o bobl yn gweithio yn Nhŷ'r Cwmnïau yng Nghaerdydd.

Cafodd manylion cyfrinachol a phersonol eu hanfon at bobl anghywir gan staff yn Nhŷ'r Cwmnïau yn 2014.

Torrwyd y Ddeddf Diogelu Data 13 o weithiau yn ei bencadlys yng Nghaerdydd, yn ôl ymateb i gais BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Cafodd cyfeiriad cartref cyfarwyddwr ei roi ar y gofrestr gyhoeddus ar ôl "cymysgu tudalennau dogfennau yn ystod y broses sganio".

Yn ogystal, sganiwyd gohebiaeth i'r gofrestr trwy gamgymeriad.

Caniataodd system adnoddau dynol newydd i staff gael gweld gwybodaeth am hyd absenoldebau salwch cydweithwyr.

'Proses yn ei lle'

Mewn datganiad, dywedodd yr asiantaeth weithredol, sy'n cael ei noddi gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn Llundain, "pan fod toriad yn digwydd o'r Ddeddf Diogelu Data, mae gan Dŷ'r Cwmnïau broses yn ei lle y mae disgwyl i staff ei dilyn".

Mae 904 o bobl yn gweithio yn Nhŷ'r Cwmnïau yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, yn cofrestru'r wybodaeth y mae'n rhaid i gwmnïau ddarparu yn ôl y gyfraith.

Fis diwethaf, fe wnaeth llys benderfynu bod dyletswydd gofal ar Dŷ'r Cwmnïau i sicrhau bod y manylion cywir yn cael eu nodi pan mae cwmni'n cael ei ddirwyn i ben.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.