Dechrau'r gwaith o godi ysgol arbennig yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r ysgol newydd

Bydd y dywarchen gyntaf yn cael ei chodi ar safle ysgol arbennig newydd yng Ngwynedd.

Bydd yr ysgol newydd gwerth £13m yn cael ei chodi ym Mhenrhyndeudraeth, ac mae cynghorwyr wedi croesawu'r datblygiad, fydd yn sicrhau bod y "cyfleusterau addysgol gorau" ar gael i blant y sir.

Mae'r ysgol yn cael ei hariannu gan £6.2m o arian Llywodraeth Cymru.

'Cyfleusterau addysgol gorau'

Bydd Ysgol Arbennig Meirion Dwyfor yn darparu cyfleusterau modern i blant gydag anghenion arbennig yn yr ardal.

Yn ogystal â dosbarthiadau modern, bydd pwll hydrotherapi ac ystafelloedd therapi yn cael eu hadeiladu.

Bydd offer synhwyraidd, a hefyd ardaloedd y tu allan i'r adeilad ar gyfer chwarae a dysgu - gan gynnwys caffi i ddysgu sgiliau mentergarwch i ddisgyblion hŷn yr ysgol.

Mae uned breswyl hefyd yn rhan o'r cynllun, gyda chwe gwely yn galluogi i ddisgyblion aros am gyfnodau hir neu fyr.

Disgrifiad o’r llun,
Ar y safle yma bydd yr ysgol yn cael ei chodi
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas ei fod yn "hynod falch o weld gwaith adeiladu yn cychwyn ar adeiladu'r cyfleuster uchelgeisiol hwn"

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas bod Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i sicrhau bod gan "holl ddisgyblion y sir fynediad at y cyfleusterau addysgol gorau fel y gallant gyrraedd eu llawn botensial".

"Mae ein cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd sbon hon yn cynnwys y cyfleusterau diweddaraf a fydd yn gwella bywydau'r plant sy'n mynychu yn ogystal â'u teuluoedd.

"Mae'r staff yn Ysgol Hafod Lon ac Uned Tŷ Aran yn darparu addysg ragorol, ond nid yw'r cyfleusterau presennol bellach yn cwrdd â'r gofynion sydd ohoni."

Mae disgwyl i'r ysgol agor yn ystod Hydref 2016.